NEWS

1100 Series Essential Pack, G1310A/G1311A Pump, G1313A/G1329A Autosampler

$555.36

Seagull Biotech Part #: BIT- 21586

Product Details

OEM: Agilent® Model: 1100, G1310A/G1311A Pump, G1313A/G1329A Autosampler

Compatibility

Brand (OEM)                       Models

Agilent®                                    G1310A, G1311A, 1100, G1313A and G1329A

Recently Viewed Products

No recently viewed products to display

Request a Quote